AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Réjean Legault

Studiował architekturę na Université de Montréal, doktoryzował się w School of Architecture and Planning Massachusetts Institute of Technology. W 1996 r. rozwinął program wizyt studyjnych przy Canadian Centre for Architecture, stworzył ośrodek szkoleniowy przy tej instytucji, kierował nim do 2000 r. Jest profesorem Szkoły Designu na Université du Québec à Montréal, gdzie wykłada historię i teorię nowoczesnej architektury. Jego naukowe zainteresowania skupiają się na historiografii architektury modernistycznej, bada także podejście do materiałów w kontekście modernizmu i różnych kultur budowlanych. Opublikował m.in. Anxious Modernisms: Experimentation in Postwar Architectural Culture (współred.: S. Williams Goldhagen, Cambridge, Massachusetts, London: CCA, MIT Press, 2000) oraz liczne artykuły w czasopismach, opracowaniach zbiorowych i katalogach wystaw.

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)