AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Piotr Winskowski

Architekt, adiunkt w Katedrze Architektury Środowiskowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wykłada również na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie oraz na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe i Podyplomowych Studiach Kuratorskich UJ. Zajmuje się teorią architektury, architekturą nowoczesną i ponowoczesną, relacjami między architekturą i innymi sztukami. Opublikował między innymi: Modernizm przebudowany (Kraków: Universitas, 2000), Uwarunkowania kulturowe architektury wobec przemian cywilizacyjnych końca XX wieku (współautor i redaktor, Kraków-Warszawa: Politechnika Krakowska, wydawnictwa AND, 2001), Miasto. Między przestrzenią a koncepcja przestrzeni (współautor i współredaktor, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011). Jest także jednym z autorów antologii Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka pod redakcją Lidii Klein (Warszawa: 40000 Malarzy, 2013).

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)