AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Katarína Chmelinová

historyk sztuki, od 2000 r. kurator zbiorów sztuki barokowej Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, asystent w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. W swoich badaniach skupia się na wczesnonowożytnej rzeźbie i malarstwie ze Środkowej Europy. Opublikowała m.in. monografię poświęconą rzeźbiarskiej rodzinie Grossów ze Spiskiej Soboty (2002) oraz Ars inter Arma. Umenie a kultúra raného novoveku na východnom Slovensku (2008).

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)