AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Katarzyna Uchowicz

historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. zatrudniona w Instytucie Sztuki PAN, w Pracowni Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Przygotowuje doktorat dotyczący twórczości architektów Bohdana Lacherta (1900–1987) i Józefa Szanajcy (1902–1939). Jej zainteresowania badawcze obejmują architekturę dwudziestolecia międzywojennego, w tym sztukę sakralną na ziemiach wschodnich II RP oraz  twórczość architektów i architektek związanych z ruchami awangardowymi lat 20. i 30.

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)