AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Joanna Kordjak

historyczka sztuki, kuratorka w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Zajmuje się polską sztuką XX w., zwłaszcza okresem powojennym. Autorka (i współautorka) wystaw, m.in. Andrzej Wróblewski 1927–57 (2007); Marek Piasecki. Fragile (2008); Antonisz: Technika jest dla mnie rodzajem sztuki (2013); Kosmos wzywa! Sztuka i nauka w długich latach 60.; Zaraz po wojnie (2015); Polska – kraj folkloru? (2016), Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918 oraz redaktorka publikacji im towarzyszących. Laureatka (wspólnie z Agnieszką Szewczyk) nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy (2015).

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)