AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Joan C. Tronto

profesorka nauk politycznych na University of Minnesota, emerytowana profesorka City University of New York. W swoich badaniach zajmuje się troską jako ideą polityczną. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilka książek, do jej najważniejszych publikacji należą Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care (New York–London: Routledge, 1993) oraz Caring Democracy (New York: NYU Press, 2013).

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)