AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Michał Podgórski

Doktor socjologii (tytuł rozprawy: „Ucieczka od wizualności i jej społeczne konsekwencje. Fenomen estetyki haptycznej”, 2011), publikował m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kulturze Współczesnej”, „Czasie Kultury”. Obszar jego socjologicznych dociekań to przede wszystkim miasto, codzienność, wizualność, sztuka XX wieku (architektura, malarstwo, design) oraz świat zmysłów. Obecnie pracuje jako statystyk.

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)