AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Olga Linkiewicz

absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Jest laureatką nagród naukowych tygodnika „Polityka” (2010) i stypendystką Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta (2012–2013). Zajmuje się historią najnowszą Europy Wschodniej, pamięcią w społecznościach lokalnych i społeczną historią wiedzy. Ostatnio opublikowała książkę  Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym (Kraków: Universitas, 2018).

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)