AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Aleš Roleček

(1958) – Studiował teologię na Wydziale Cyryla i Metodego w Litoměřicach oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze. Na praskiej uczelni prowadził seminaria z literatury baroku i o bajkach na katedrach rusycystyki i komparatystyki. Przed 1989 rokiem pracował jako robotnik w fabryce, jako felczer i sprzedawca w antykwariacie. Przez rok był redaktorem czeskich audycji watykańskiego radia. Pracował też jako redaktor wydawnictwa „Vyšehrad” i kurator zbiorów Galerii Wschodnich Czech w Pardubicach. Współpracuje z teatrem Archa, a także z redakcją programów religijnych Czeskiego Radia i Telewizji. Publikuje na łamach czasopism: „Souvislosti” i „Lidové noviny”.

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)