AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Magdalena Zdrodowska

Etnolożka i medioznawczyni, adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi kursy z dziedziny kulturoznawstwa i medioznawstwa. W 2010 r. obroniła pracę doktorską poświęconą telewizji jako narzędziu międzykulturowej komunikacji (Telewizja na pograniczach, 2013). Aktualnie koncentruje się na skomplikowanych relacjach głuchych i technologii, w tym: technologii rządzenia, medycznych, biotechnologii, narzędzi reprezentacji obrazu i dźwięku, a także technologii przeznaczonych dla osób niesłyszących.

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)