AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Autoportret

W „Autoportrecie” mówimy o przestrzeni jako kulturze. Zajmujemy się relacjami architektury i władzy, antropologią przestrzeni, społecznymi aspektami budownictwa, materialnością i katastrofą klimatu. Analizując przestrzeń, bierzemy udział w rozmowie na temat stanu świata i ludzi.

„Autoportret” ukazuje się od 2002 roku jako kwartalnik i ma charakter interdyscyplinarny. Numery są tematyczne, a podejmowane wątki łączy rys przestrzenny, przy czym przestrzeń jest rozumiana dosłownie, fizycznie, ale również metaforycznie. Szukamy znaczeń zapisanych
w architekturze oraz urbanistyce i pytamy, co mogą powiedzieć o nas.

W chwiejącym się świecie szukamy jaskółek zmiany, narzędzi – także architektonicznych – ograniczających zgubny wpływ człowieka na planetę, nowej nadziei.

W kontekście otwierania debaty dla wszystkich zainteresowanych przestrzenią teksty z kwartalnika udostępniamy w całości na stronie internetowej (poza nielicznym artykułami, do których elektronicznych wydań nie mamy praw).

Redakcja

Projekt graficzny

Redakcja językowa, korekta

Magdalena Jankowska
Ewa Ślusarczyk
Paulina Bieniek

Stale współpracują

Francesco Bergamo
Michał Choptiany
Paweł Jaworski
Dorota Jędruch
Aleksandra Kędziorek
Kacper Kępiński
Ewa Klekot
Piotr Winskowski
Michał Wiśniewski
Łukasz Wojciechowski
Jakub Woynarowski
Marcin Wicha
Kinga Zemła
Magdalena Zych

Archiwum

Prawie wszystkie artykuły z numerów udostępniamy w całości online w naszym archiwum*

* za wyjątkiem tekstów i ilustracji,
których umowy na to nie pozwalają

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)