AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Autoportret

W „Autoportrecie” mówimy o przestrzeni jako kulturze. Zajmujemy się relacjami architektury i władzy, antropologią przestrzeni, społecznymi aspektami budownictwa, materialnością i katastrofą klimatu. Analizując przestrzeń, bierzemy udział w rozmowie na temat stanu świata i ludzi.

„Autoportret” ukazuje się od 2002 roku jako kwartalnik i ma charakter interdyscyplinarny. Numery są tematyczne, a podejmowane wątki łączy rys przestrzenny, przy czym przestrzeń jest rozumiana dosłownie, fizycznie, ale również metaforycznie. Szukamy znaczeń zapisanych
w architekturze oraz urbanistyce i pytamy, co mogą powiedzieć o nas.

W chwiejącym się świecie szukamy jaskółek zmiany, narzędzi – także architektonicznych – ograniczających zgubny wpływ człowieka na planetę, nowej nadziei.

W kontekście otwierania debaty dla wszystkich zainteresowanych przestrzenią teksty z kwartalnika udostępniamy w całości na stronie internetowej (poza nielicznym artykułami, do których elektronicznych wydań nie mamy praw).

Redakcja

dr Dorota Leśniak-Rychlak

redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret”. Założycielka i prezeska Fundacji Instytut Architektury. Kuratorka i współkuratorka wielu wystaw architektonicznych, m.in.: Figury niemożliwe – Pawilon Polski na XIV Biennale Architektury w Wenecji, Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji, Festiwal Warszawa w Budowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Inicjatorka i redaktorka wydań publikacji z kanonu teorii i praktyki architektonicznej, m. in.: Peter Zumthor, Myślenie architekturą (Kraków: Karakter 2008), Juhani Pallasmaa Oczy skóry (Kraków: Instytut Architektura 2012) oraz Juhani Pallasmaa Myśląca dłoń (Kraków: Instytut Architektury, 2016), a także redaktorka: Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektonicznej 1918–1981 (Kraków: Instytut Architektury 2018). W 2019 roku opublikowała książkę Jesteśmy wreszcie we własnym domu (Kraków: Instytut Architektury, 2019) poświęconą przemianom mieszkaniowym w Polsce w okresie transformacji.

Marta Karpińska

Redaktorka i sekretarzyni kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, kuratorka wystaw architektonicznych. Członkini zarządu Fundacji Instytut Architektury, zaangażowana w projekty wydawnicze, wystawiennicze i edukacyjne FIA od 2013 roku.  W 2014 roku wspólnie z zespołem IA i Jakubem Woynarowskim przygotowała wystawę Impossible Objects pokazywaną w Pawilonie Polskim na 14. Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji. Autorka monografii krakowskiego architekta Wacława Nowakowskiego (2015), współautorka i współredaktorka monografii Witolda Cęckiewicza (2015), współredaktorka książki: Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektonicznej 1918-1981 (2018). Redaktorka prowadząca polskiego wydania książki Reiniera de Graafa Cztery ściany i dach. Złożona natura prostej profesji (2019).

Emiliano Ranocchi

literaturoznawca, wykładowca języka polskiego na Uniwersytecie w Udine. Zastępca redaktorki naczelnej kwartalnika „Autoportret”. Skończył rusycystykę i germanistykę na Uniwersytecie w Urbino, doktoryzował się z literatury polskiej na rzymskim uniwersytecie „La Sapienza”. Od 2008 związany jest z Uniwersytetem w Udine. Obecnie wykłada literaturę i kulturę polską w Instytucie Języków i Kultur Europy Środkowo-Wschodniej w Udine. Jest kierownikiem Pracowni studiów litewskich i obszaru nadbałtyckiego. Interesuje się głównie kulturą europejską w XVIII wieku
i dwudziestowieczną awangardą.

Projekt graficzny

Piotr Chuchla

projektant graficzny, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracuje z instytucjami kultury przy realizacji projektów publikacji, wystaw oraz identyfikacji wizualnych. Od 2018 r. projektuje „Autoportret”.

Redakcja językowa, korekta

Magdalena Jankowska
Ewa Ślusarczyk
Paulina Bieniek

Stale współpracują

Francesco Bergamo
Michał Choptiany
Paweł Jaworski
Dorota Jędruch
Aleksandra Kędziorek
Kacper Kępiński
Ewa Klekot
Piotr Winskowski
Michał Wiśniewski
Łukasz Wojciechowski
Jakub Woynarowski
Marcin Wicha
Kinga Zemła
Magdalena Zych

Archiwum

Prawie wszystkie artykuły z numerów udostępniamy w całości online w naszym archiwum*

* za wyjątkiem tekstów i ilustracji,
których umowy na to nie pozwalają

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)