AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Marcello Barison

Filozof, wykładowca University of Chicago. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie w Padwie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii niemieckiej XX w., szczególnie myśli Martina Heideggera. Publikuje teksty o sztuce współczesnej, literaturze i architekturze. W latach akademickich 2011–2013 wykładał estetykę na Uniwersytecie w Ferrarze (Wydział Architektury). W 2013 r. wykładał na Wydziale Filozoficznym Columbia University– Barnard College (Nowy Jork). Obecnie pracuje nad filozofią architektury uwzględniającą fundamenty praktyki architektonicznej, ich estetyczne implikacje oraz Weltanschauung poszczególnych architektonicznych modeli.

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)