AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Tutaj również znajdziecie podcasty związane z tematami poszczególnych numerów kwartalnika oraz linki do nagrań audycji z autorkami i autorami tekstów

1podcast

Przypadek Seagram Building, czyli o szkodliwości architektury modernistycznej

Dorota Leśniak-Rychlak rozmawia z Maciejem Miłobędzkim

Czy możliwe jest ocalenie pod władzą techników, pyta Maciej Miłobędzki, architekt z pracowni JEMS

Architekci w swoim tekście w numerze „Autoportretu” Ścieżki materiałów. Odpowiedź udzielana przez autora jest negatywna, a jednym z przykładów środowiskowo szkodliwych budynków przywoływanych w rozmowie jest nowojorski Seagram Building, zaprojektowany przez Ludwiga Miesa van der Rohego, ikona stylu międzynarodowego. Gdy przyglądniemy się ustaleniom Kiela Moe, autora monografii szklanego biurowca, okaże się, że siedziba Seagram przyczyniła się do ekstrakcji na pustyni Atacama (pozyskanie miedzi na eleganckie „opakowanie”: kurtynową elewację), degradacji środowiskowej na terenie dawnej fabryki szkła w Portland, czy negatywnie wpłynęła na zdrowie robotników, opracowujących bursztynowe tafle. Przy takiej optyce wydaje się, że historię architektury należałoby napisać na nowo. A co z teraźniejszością, gdy architekci projektują już budynki nie z materiałów, lecz z produktów, komponowanych z część  pochodzących z całego globu?

Rozmowę prowadzi Dorota Leśniak-Rychlak – redaktorka kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

2podcast

Architektura na ścieżce śladu zero

Zapis spotkania promocyjnego numeru Autoportretu “Ścieżki materiałów”, które odbyło się 6 marca 2024 roku w Spółdzielni Ogniwo.
„Czy da się dziś budować z materiałów z drugiej ręki? Da się. Czy można użyć słomy jako izolacji termicznej współczesnego biurowca? Można.
Czy należy maksymalnie ograniczać ilość rozbiórek i wyburzeń? Należy. W wykładzie wykazuję, dlaczego nie tylko można, ale wręcz trzeba zmienić sposób myślenia o doborze materiałów we współczesnej architekturze”.

MACIEJ JAGIELAK dr inż. arch., asystent na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Architekt, zafascynowany ekologiczną i społeczną rolą architektury, Prowadzi podcast i stronę Emisja Architektury, projektuje domy z naturalnych materiałów. Buduje meble i inne struktury przestrzenne z elementów z odzysku. Autor serii reportaży W poszukiwaniu sensu architektury ekologicznej (do posłuchania w audioteka.pl).

3podcast

Praktykowanie witalności

Długie życie to bogactwo doświadczeń, z którego można czerpać inspirującą wiedzę, tylko trzeba wiedzieć jak rozmawiać ze starymi ludźmi. W taką umiejętność jest wyposażona Magdalena Zych, kustoszka Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, antropolożka, która w swojej pracy badaczki mocno opiera się na wywiadach i spotkaniach ze starymi ludźmi. W podcaście rozmawiamy o: przestrzeniach i rytuałach starości, o duchowym życiu starszych działkowców, autonomii wdów, sprawczości zaawansowanych wiekiem handlarek, o postawach starszych osób wobec kościoła, dalekich od teologicznej wykładni, ale wspierających codzienność.  Powracającym wątkiem rozmowy jest praktykowanie witalności przez starych ludzi i wskrzeszanie iskier życia u jego schyłku. 

Rozmowę prowadzi Marta Karpińska – redaktorka kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

4podcast

To jest kraj dla starych ludzi

Rozmowa o starości w mieście i poza nim przy okazji promocji nowego numeru Autoportretu Starość w Spółdzielni Ogniwo w Krakowie, 30 listopada 2023 roku

Gościnie: Dorota Majkowska-Szajer i Anna Miodyńska
Prowadzenie: Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak

Czy dzisiaj wolno się zestarzeć?

Osobom w podeszłym wieku oferuje się osobne zajęcia w domach kultury, specjalne seanse w kinie, preferencyjne zasady zwiedzania muzeów w wybranych dniach… Czy te zaproszenia są zachętą do włączenia się w życie społeczne, czy przejawem protekcjonalizmu, przekierowaniem do jakiejś niszy, w której osoby starsze (w różnym stopniu sprawności) mają się spotykać we własnym gronie, w wydzielonych czasie i przestrzeni? Czym są domy spokojnej starości? Usunięcie osób starszych z pola widzenia? Jak profesjonalizacja usług opiekuńczych ma się do tradycyjnych społeczeństw, do świata wartości budowanego przez wielopokoleniowe rodziny żyjące pod jednym dachem? Czy współcześnie tych dawnych relacji rodzinnych nie idealizujemy?  Jak wyglądała starość w tradycyjnych polskich rodzinach, w lokalnych wspólnotach, na przykład na polskiej wsi? Czy wyobrażenie starości uwolnionej od nieuchronnych ról przypisywanych ludziom starszym przez kultury tradycyjne rzeczywiście przestaje budzić lęk? Czy współcześnie można ją przeżywać na własnych zasadach?  Po co dziś młodym potrzebni są ludzie starzy? Zastanawiamy się również, nas przystosowaniem miasta dla osób starszych? Miasta dobre dla starszych, dobre dla wszystkich? Co konkretnie trzeba w nich zmienić, żeby tak było? Na tak postawione pytania, odpowiadamy w trakcie spotkania.

5podcast

Anarchitektura. Wszyscy jesteśmy architektkami – wykład Doroty Jędruch

W poszukiwaniu modeli demokratycznej architektury zwykle odrzucano modernizm i tradycję odgórnego planowania, zwracano się za to do innego rodzaju budownictwa, do architektury wernakularnej, nieprofesjonalnej i opartej na lokalnych tradycjach budowlanych, do przykładów samobudowy w społecznościach funkcjonujących poza głównym nurtem polityk miejskich – osiedli slumsów, faweli, koczowisk bezdomnych, osad związanych z alternatywnymi formami zamieszkania, w ogródkach działkowych lub na spontanicznie tworzonych placach zabaw dla dzieci. Tendencje anarchistyczne zauważano w projektach, które zakładały partycypację mieszkańców zarówno ze względu na ich udział w projektowaniu, jak i później różne formy współzarządzania już zbudowanym środowiskiem życia, między innymi ruch spółdzielczy i możliwości dalszego swobodnego przekształcania gotowych osiedli. Anarchiczny charakter mogą mieć też działania w przestrzeni miasta: skłoting, miejska partyzantka, efemeryczna architektura związana z organizacją masowych protestów – wszystkie one służą podważeniu istniejących relacji władzy. 

dr Dorota Jędruch

Pracuje w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła doktorat na temat trzech modeli społecznej architektury francuskiej w XX wieku reprezentowanych przez Le Corbusiera, Émile’a Aillauda i Ricarda Bofilla. Kuratorka wystaw architektonicznych, programów edukacyjnych i działań popularyzujących historię sztuki. Członkini zarządu Fundacji Instytut Architektury. Stała współpracowniczka kwartalnika “Autoportret”.

6podcast

Poetyka konieczności. Okno dla Ukrainy

Z Petrem Vladimirowem rozmawiamy o inicjatywie Okno dla Ukrainy, a także projekcie Poetyka konieczności, nagrodzonym złotym medalem na London Design Biennale w 2023 roku.

Odpowiadając na temat przewodni London Design Biennale „The Global Game: Ramapping Collaborations” wystawa „Poetyka konieczności” bada jak nieoczekiwane przedmioty, takie jak pozyskane z odzysku okna, poprzez nadanie im drugiego życia nadają się do ponownego użycia oraz rozwoju współpracy i współdziałania. 

W czasach kryzysu, zwłaszcza, gdy dostępne zasoby zmieniają się i kurczą, świat musi polegać na nowych rozwiązaniach i procesach. Projektanci muszą odwrócić się od estetyki w kierunku funkcjonalności, pozostając kreatywnymi w swojej pracy. „Poetyka konieczności” ma na celu reinterpretację przedmiotów i narzędzi, które spontanicznie pojawiają się w oddolnych akcjach pomocowych. 

Projekt składa się z trzech etapów, z których pierwszym była zbiórka okien prowadzona w marcu br. na terenie Wielkiej Brytanii. W drugim etapie okna dostarczone przez darczyńców wykorzystane zostały, jako element wystawy w Polskim Pawilonie. Trzecim etapem jest przekazanie ich do Kijowa, Charkowa oraz Chersonia, gdzie posłużą osobom odbudowującym swoje zniszczone domy.

Petro Vladimirov opowiada na jakim etapie jest projekt, jak się rozwija. Odsłania kulisy pozyskiwania materiałów rozbiórkowych z warszawskiego Atrium i dawnej siedziby SLD przy Rozbrat, zaprasza do sklepu z materiałami budowlanymi z odzysku BUDO i pokazuje skalę pomocy w Ukrainie, organizowanej przez Fundacja Brda. Zbliża się zima, zapraszamy do odsłuchu i pomocy!

Petro Vladimirov
Architekt i kurator z wykształceniem artystycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w biurze architektonicznym Henning Larsen w Danii, pracował jako projektant produktów dla branży deweloperskiej. Wraz z Fundacją BRDA współtworzył projekt OKNA. Inicjator i uczestnik wielu interdyscyplinarnych działań w Europie, jego najnowszym projektem jest Biuro Odbudowy Ukrainy w Muzeum Warszawy. Kurator nagrodzonej złotym medalem wystawy Poetyka konieczności w polskim pawilonie na London Design Biennale 2023.

Pytania zadaje Dorota Leśniak-Rychlak  – redaktorka kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

7podcast

Jak ze strachu przed atomem zaczęliśmy spalać lasy

Z Łukaszem Dąbrowieckim rozmawiamy o lesie, którego ogromne połacie są współcześnie przepalane jako tzw. biomasa, często pod hasłami „zielonej transformacji”. Odpowiedź, której próbujemy udzielić w naszej rozmowie na pytanie, jak znaleźliśmy się w tym punkcie, jest pełna paradoksów: nowożytny podbój kolonialny odbył się za pomocą odnawialnych źródeł energii, za to rewolucja przemysłowa w pewnym sensie uratowała lasy Europy – drewno przestało funkcjonować jako paliwo energetyczne, znaleziono bardziej wydajne paliwa. Obecnie spalanie lasów ma miejsce w najbogatszych, najbardziej uprzemysłowionych gospodarkach świata, drewno bywa określane węglem naszej epoki. Jak szukając rozwiązań kolejnych kryzysów narastających od drugiej połowy XX wieku – szok paliwowy, katastrofa klimatyczna, awaria w Czarnobylu – zapędziliśmy się w ekologiczny kozi róg?

Łukasz Dąbrowiecki jest publicystą, dziennikarzem, zajmującym się między innymi polityką energetyczną w kontekście zmian klimatycznych, a obecnie także doktorantem na Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, gdzie zajmuje się badaniem społecznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju systemów energetycznych.

Pytania zadaje Marta Karpińska – redaktorka kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

8podcast

Sieć połączeń. Życie puszczy

Puszcza Białowieska liczy dwanaście tysięcy lat i jest ostatnim w znacznym stopniu naturalnym lasem w Europie. Z Tomaszem Samojlikiem, badaczem przyrodniczej historii puszczy, rozmawiamy o ludzkiej tam obecności przez całe wieki, o zdolności przyrody do regeneracji i wielostopniowej sieci zależności pomiędzy wielkimi i mniejszymi organizmami. Słuchamy o pulsie naturalnej puszczy. Dopytujemy też naszego rozmówcę o jego działalność komiksową i o to, skąd się wziął tytuł „Ryjówka przeznaczenia”; oraz dlaczego te niepozorne gryzonie są również charyzmatycznymi gatunkami.

Tomasz Samojlik biolog i popularyzator przyrody, rysownik, twórca komiksów. Pracuje w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, zajmuje się historycznym związkiem człowieka z Puszczą Białowieską oraz historią przyrodniczą puszczy w XIX i XX wieku. W komiksach wykorzystuje motywy swojej pracy jako biologa, bohaterami czyni zwierzęta: żubry, ryjówki. Opublikował między innymi Ryjówkę przeznaczenia (2012), Norkę zagłady (2013), Powrót rzęsorka (2015), a także parodię twórczości Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmin. Dwie wieże funduszu emerytalnego (2023).

Dorota Leśniak-Rychlak Redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, kuratorka wystaw architektonicznych. Współzałożycielka fundacji Instytut Architektury. Autorka książki Jesteśmy wreszcie we własnym domu (2020).

Polecamy również tekst Miliard połączeń i zależności rozmowę Magdaleny Petryny z Tomaszem Samojlikiem w leśnym numerze Autoportretu

9rozmowa

Zapis krakowskiej premiery książki "W przejściu. 43 teksty o architekturze i przestrzeni"

Data:
22.03.2023

Miejsce:
Księgarnia Karakter

Spotkanie z udziałem: Doroty Jędruch, Marty Karpińskiej, Doroty Leśniak-Rychlak i Marcina Wichy.

Współorganizator spotkania: Wydawnictwo Karakter

Zobacz na YouTube
10rozmowa

W przejściu - rozmowa o architekturze, przestrzeni i książce

Rozmowa o książce “W przejściu. 43 teksty o architekturze i przestrzeni” i o “Autoportrecie” z Aleksandrą Kędziorek, Marcinem Wichą i Dorotą Leśniak-Rychlak.

11rozmowa

Modernizm a kolonializm. Dąbrowiecki, Jędruch, Wielgosz

Data:
20.10.2022

Miejsce:
Pałac Potockich

Rozmowa w kontekście numeru „Autoportretu” Modernizm a kolonializm o związkach ruchu nowoczesnego z kolonizacją. Obok wątków dekolonizacyjnych podjęliśmy również kolonialny aspekt napaści Rosji na Ukrainę.

W rozmowie udział wzięli:
Łukasz Dąbrowiecki, Dorota Jędruch, Przemysław Wielgosz

Prowadzenie spotkania:
Marta Karpińska i Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorki “Autoportretu”

Współorganizatorzy spotkania:
Krakowskie Biuro Festiwalowe
Wydawnictwo Karakter

Zobacz na YouTube
12rozmowa

Widzialność troski

Rozmowa z Barbarą Nawrocką, Dominiką Wilczyńską i Alicją Beryt, prowadzenie Dorota Leśniak-Rychlak. Spotkanie w kontekście numeru Autoportretu “Przestrzenie troski”.

13

Wieś w czasie katastrofy klimatu

Data:
28.05.2020

Archiwum

Prawie wszystkie artykuły z numerów udostępniamy w całości online w naszym archiwum*

* za wyjątkiem tekstów i ilustracji,
których umowy na to nie pozwalają

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)