AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Matúš Dulla

ukończył architekturę na Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie. Wykłada historię architektury XX wieku na wydziale architektury w Bratysławie i w Pradze. Prowadzi badania naukowe w Słowackiej Akademii Nauk. Zajmuje się krytyką architektury współczesnej oraz historią architektury słowackiej XX wieku. Opublikował m.in. Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok (2007) oraz przewodnik po zaprojektowanych przez Dušana Jurkoviča cmentarzach wojskowych w zachodniej Galicji (2002). Jest dyrektorem rady redakcyjnej czasopisma „Architektura i Urbanizm”, a także współautorem szeregu wystaw i filmów o słowackiej architekturze.

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)