AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Emanuele Mandanici

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Bolońskiego (2007). W 2011 r. doktoryzował się na rodzimej uczelni z zakresu geomatyki, inżynierii i transportu. W 2011 roku w ramach europejskiego grantu badawczego przeprowadził badania zatytułowane Analiza, przetwarzanie i integracja zdjęć satelitarnych i lotniczych w paśmie cieplnej obszarów miejskich. W 2013 r. realizował kolejny projekt badawczy: Zastosowanie teledetekcji satelitarnej w monitoringu środowiska i archeologii.

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)