AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Miroslav Petříček

(1951) – studiował prywatnie pod kierunkiem Jana Patočki. Jest pracownikiem Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk. W latach 1992-1995 wykładał na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Pradze. Doktoryzował się na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze. Od 1991 r. jest wykładowcą Instytutu Filozofii i Religioznawstwa Uniwersytetu Karola. Zajmuje się współczesną filozofią francuską oraz stosunkami między filozofią a sztuką. Tłumaczy z francuskiego (przełożył na czeski m.in. Lévinasa i Merleau-Ponty’ego). W 2007 r. został mianowany profesorem filmoznawstwa, telewizjoznawstwa i fotografii artystycznej oraz nowych mediów.

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)