AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Zapraszamy do współpracy:
wytyczne dla autorów tekstów

pobierz pdf

Miroslav Hroch

pracuje jako historyk i wykładowca na Wydziale Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Zajmuje się historią nowożytną, w szczególności historią porównawczą ruchów narodowych w Europie. Uznawany za międzynarodowy autorytet dzięki swym pracom porównawczym o powstaniu i rozwoju ruchów narodowych mniejszych narodów w Europie Środkowej, Północnej i Wschodniej. Do najbardziej znanych jego dzieł należą: Malé národy Evropy (2003); Ethnonationalismus – eine ostmitteleuropäische Erfindung? (2004); Das Europa der Nationen (2005).

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)