AutoportretA Quarterly on good space

We invite you to cooperate:
guidelines for authors of texts

download pdf

Olga Linkiewicz

absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Jest laureatką nagród naukowych tygodnika „Polityka” (2010) i stypendystką Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta (2012–2013). Zajmuje się historią najnowszą Europy Wschodniej, pamięcią w społecznościach lokalnych i społeczną historią wiedzy. Ostatnio opublikowała książkę  Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym (Kraków: Universitas, 2018).

Partners

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund - a state special purpose fund
Visegrad Fund
Financial support of some issues: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Publisher

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Contact

Publisher's address:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Contact with the editorial office:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)
Autoportret