AutoportretA Quarterly on good space

We invite you to cooperate:
guidelines for authors of texts

download pdf

Monika Górska-Olesińska

Dr, medioznawczyni, adiunkt w Katedrze Teatru, Filmu i Nowych Mediów na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się badaniami nad cyberkulturą, literaturą elektroniczną i poezją cyfrową. Jest autorką monografii Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy (Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2009) oraz redaktorem tomów zbiorowych: Od liberatury do e-literatury (Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2011) (wraz z prof. dr. hab. Eugeniuszem Wilkiem) i Od liberatury do e-literatury 2. Remiksy, remediacje, redefinicje (Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2012). Publikowała m.in. w „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”, „Ha!arcie” i „Techstach”.

Partners

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund - a state special purpose fund
Visegrad Fund
Financial support of some issues: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Publisher

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Contact

Publisher's address:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Contact with the editorial office:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)
Autoportret