AutoportretA Quarterly on good space

We invite you to cooperate:
guidelines for authors of texts

download pdf

Ewa Rewers

prof. dr hab., kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, filozof i teoretyk kultury. Autorka książek Społeczna świadomość językowo-artystyczna, Pojednanie tożsamości z różnicą? (red.), Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Language and Space: The Poststructuralist Turn in the Philosophy of Culture, Przestrzeń, filozofia i architektura (red.), Man within Culture at the Threshold of the 21st Century, (red. z J. Sójką), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta oraz Nowoczesność po ponowoczesności (red. z G. Dziamskim).

Partners

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund - a state special purpose fund
Visegrad Fund
Financial support of some issues: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Publisher

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Contact

Publisher's address:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Contact with the editorial office:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)
Autoportret