AutoportretA Quarterly on good space

We invite you to cooperate:
guidelines for authors of texts

download pdf

Marcello Barison

Filozof, wykładowca University of Chicago. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie w Padwie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii niemieckiej XX w., szczególnie myśli Martina Heideggera. Publikuje teksty o sztuce współczesnej, literaturze i architekturze. W latach akademickich 2011–2013 wykładał estetykę na Uniwersytecie w Ferrarze (Wydział Architektury). W 2013 r. wykładał na Wydziale Filozoficznym Columbia University– Barnard College (Nowy Jork). Obecnie pracuje nad filozofią architektury uwzględniającą fundamenty praktyki architektonicznej, ich estetyczne implikacje oraz Weltanschauung poszczególnych architektonicznych modeli.

Partners

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund - a state special purpose fund
Visegrad Fund
Financial support of some issues: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Publisher

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Contact

Publisher's address:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Contact with the editorial office:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)
Autoportret