AutoportretA Quarterly on good space

We invite you to cooperate:
guidelines for authors of texts

download pdf

Karol Kurnicki

Doktor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Odbył staże naukowe w Culture Theory Space Research Cluster na University of Plymouth (2012) oraz w Centre for Urban Conflicts Research na University of Cambridge (2014), z którym współpracuje. Współpracował również z Urzędem Miasta Krakowa przy procesach rewitalizacji osiedli blokowych. Członek założyciel stowarzyszenia Zakład Usług Miejskich. Główne pola jego zainteresowań to socjologia miasta, urban studies, społeczna teoria przestrzeni oraz socjologia krytyczna.

Partners

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund - a state special purpose fund
Visegrad Fund
Financial support of some issues: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Publisher

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Contact

Publisher's address:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Contact with the editorial office:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)
Autoportret