AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Wstępniak

Wkroczenie do Polski w latach 90. gospodarki wolnorynkowej rozpoczęło masową likwidację nierentownych fabryk, których byt był sztucznie podtrzymywany w okresie PRL-u. Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej doświadczały upadku wielotysięcznych miast przemysłowych kilkanaście lat wcześniej, od momentu przeniesienia większości produkcji do krajów Azji Wschodniej. Opuszczone zespoły fabryczne niszczeją, są rozgrabiane lub, nierzadko, wysadzane w powietrze.…

Czytaj więcej

Archiwum

Prawie wszystkie artykuły z numerów udostępniamy w całości online w naszym archiwum*

* za wyjątkiem tekstów i ilustracji,
których umowy na to nie pozwalają

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)