AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Aktualności

Regionalisms/modernisms/postmodernisms – debata w Budapeszcie

Informujemy o debacie organizowanej przez budapesztańskie Centrum Architektury Współczesnej KÉK w kontekście numeru Autoportretu 2/2017 „Regionalizmy, modernizmy, postmodernizmy”.
W dyskusji wezmą udział następujący paneliści: Csaba Kovács, szef Instytutu Architektury w MOME, AndorWesselényi-Garay, profesor AMI Sopron, teoretyk, András Weiszkopf, architekt Dávid Smiló z pracowni architektonicznej Paradigma Ariadné.

Debata dotyczyć będzie ponownej oceny postmodernizmu i jego dążenia do przywrócenia wartości elementom regionalnym i historycznym w architekturze. Do niedawna narracje opisujące architekturę powojenną  w Europie Środkowej skupiały się wyłącznie na ciągłości  rozwoju koncepcji modernistycznych, przerwanej epizodem realizmu socrealistycznego. Regionalizm był interpretowany niemal wyłącznie w odniesieniu do modernizmu. W ostatnich latach nowe pokolenie architektów i teoretyków odkryło postmodernizm, rozpoczynając z jego perspektywy proces reinterpretacji i transformacji regionalizmu. Dyskusja będzie dotyczyć właśnie tego procesu, a punktem odniesienia dla uczestników debaty będzie anglojęzyczne wydanie numeru Autoportretu  „Regionalisms/modernisms/postmodernisms”.

Wydarzenie jest zorganizowane w ramach projektu  Regionalisms: issue of ‘Autoportret’ quarterly and craftmanship workshops ‘Place, material, hand’.

Dofinansowano ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego/International Visegrad Fund

 

 

Partner:  KÉK

Archiwum

Prawie wszystkie artykuły z numerów udostępniamy w całości online w naszym archiwum*

* za wyjątkiem tekstów i ilustracji,
których umowy na to nie pozwalają

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)