AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Aktualności

Hotel i ambasada

Hotel i ambasada. Spotkanie z profesorem Witoldem Cęckiewiczem i Stanisławem Deńko.
Data: 25 listopada, godz. 17.00-19.00
Miejsce: Forum Designu, Kaków

Zapraszamy na spotkanie profesorem Witoldem Cęckiewiczem i Stanisławem Deńko w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących Odwilż 56 – Cracovia 65 Wystawa architektury Witolda Cęckiewicza Witold Cęckiewicz zaprojektował zrealizowany w 1965 roku hotel Cracovia zaliczany – wraz z towarzyszącym mu kinem Kijów – do czołowych osiągnięć polskiej architektury lat 60. Zespół ten stanowi architektoniczny odpowiednik najciekawszych dzieł w polskiej kulturze tego okresu, rozkwitającej na fali odwilżowych przemian. Wybudowana dekadę później Ambasada PRL w New Delhi, którą Witold Cęckiewicz zaprojektował wspólnie ze swoim uczniem Stanisławem Deńko, to jeden z najbardziej spektakularnych przykładów późnego modernizmu w polskiej architekturze. Siła budynku ambasady wynika w dużej mierze z tego, że stanowi on syntezę radykalnej, modernistycznej konstrukcji (nawiązującej do architektury Le Corbusiera czy Louis Kahna) z rozwiązaniami sięgającymi w głąb historii architektury, przywołującymi echa rzymskich domów atrialnych lub skonstruowanego wokół płytkiego basenu dziedzińca lwów pałacu Alhambra w Granadzie. Równocześnie bryła budynku jest dynamiczna i ekspresyjna, przypomina monumentalną, abstrakcyjną rzeźbę

Rozmowę z oboma architektami poprowadzą współkuratorki wystawy: Marta Karpińska i Dorota Leśniak – Rychlak, które są redaktorkami Autoportetu. W numerze Autoportretu nr 2/2017 zatytułowanym “Regionalizmy/Modernizmy/Postmodernizmy” ukazała się rozmowa Marty Karpińskiej i Michała Wiśniewskiego ze Stanisławem Deńko na temat ambasady PRL w New Delhi – można ją przeczytać tu. Publikacja została wsparta finansowo przez International Visegrad Fund.

Partner wydarzenia: autoportret

Zapraszamy!

Archiwum

Prawie wszystkie artykuły z numerów udostępniamy w całości online w naszym archiwum*

* za wyjątkiem tekstów i ilustracji,
których umowy na to nie pozwalają

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)