1 STARCHITEKTURA JEST MARTWA
2 NOWE FORMY NIE SĄ JUŻ ISTOTNE
3 KONSERWACJA JEST SCHRONIENIEM ARCHITEKTURY
4 KONSERWACJA TWORZY ZNACZENIE BEZ NOWYCH FORM
5 KONSERWACJA JEST BEZFOREMNYM SUBSTYTUTEM ARCHITEKTURY

* zrekonstruowany z fragmentów zeznań OMA przez Jorge Otero‑Pailosa

Manifest Konserwacji OMA