W numerze wracamy do pytań, które pojawiały się na horyzoncie w momencie powstawania sieci internetowej. Zamieszczone teksty poruszają problemy relacji pomiędzy środowiskiem naturalnym a technologią oraz technologiami jako środowiskiem życia człowieka, stawiają pytania o proces kształtowania się ludzkiej tożsamości, o najbardziej podstawowe relacje, takie jak miłość czy intymność oraz zwracają uwagę na procesy formowania się nowych społeczności. Autorzy zadają też pytanie o to, czy w erze internetu rzeczy oraz pozostawianych przez ludzi elektronicznych śladów, maszyny, które sprawują nad nimi pieczę, są „miłującymi maszynami” z wiersza Richarda Brautigana, czy może wręcz przeciwnie, stały się prowadzącymi do erozji prywatności narzędziami biowładzy?