AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Aktualności

Architektura wspólnoty – projektowanie partycypacyjne

W numerze Autoportretu, którego tematem jest „Architektura wspólnoty” pytamy, między innymi, o metody projektowania przestrzeni, które mają potencjał wzmacniania obywatelskiej podmiotowości i poczucia bezinteresownej przynależności; o sposoby naprawy miasta, które nie wprowadzałyby kolejnych społecznych podziałów. Do udziału w spotkaniu wokół tego numeru „Autoportretu” zaprosiliśmy architektki i architektów, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z projektowaniem partycypacyjnym: Paweł Jaworski (Napraw Sobie Miasto), Małgorzata Spasiewicz-Bulas (Pracownia Obywatelska) oraz Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska (Palce Lizać).

czas: 14 marca 2016, godz. 19:00
miejsce: Spółdzielnia Ogniwo Kraków

PAWEŁ JAWORSKI – Współzałożyciel fundacji Napraw Sobie MiastoNapraw Sobie Miasto. Z wykształcenia filozof i architekt, zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzennym. Przygotowuje i prowadzi warsztaty projektowe metodami partycypacyjnymi. Członek Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, stały współpracownik czasopisma „Autoportret”, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury.

MAŁGORZATA SPASIEWICZ -BULAS – architektka, animatorka, od czerwca 2013 współpracuje ze Pracownia Obywatelska, współtworzyła program działań Forum Rehabilitacji osiedli Ugorek i Olsza II oraz koordynowała jego realizację

BARBARA NAWROCKA, DOMINIKA WILCZYŃSKA – architektki, od stycznia 2012 r. tworzą razem PALCE LIZAĆ. Kolektyw brał udział w opracowaniu programu działań Forum Rehabilitacji osiedli Ugorek i Olsza II oraz prowadził jego spotkania, spacery, warsztaty, przygotowywał końcową wystawę dot. historii osiedli. „Kolaże” – pocztówki z historiami osiedla jako część międzynarodowego projektu Nanotourism zdobyły główna nagrodę na Międzynarodowym Biennale Designu w Lublanie w 2014 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Archiwum

Prawie wszystkie artykuły z numerów udostępniamy w całości online w naszym archiwum*

* za wyjątkiem tekstów i ilustracji,
których umowy na to nie pozwalają

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)