AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Aktualności

Kamieniołom Liban – spacer z Kasprem Jakubowskim

Zapraszamy na spacer związany z numerem autoportretu zatytułowanym Nowa nadzieja. Nadziei szukamy także, a może przede wszystkim w działaniu przyrody, w jej regeneracyjnej sile. W kamieniołomie Libana można zobaczyć ją w sposób wyjątkowy.

Liban to wielka, wyeksploatowana dziura w litosferze, nieczynny kamieniołom kolonizowany od 30 lat przez naturę. To laboratorium dzikiej przyrody w mieście. Przestrzeń, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądałby Kraków, gdyby człowiek zniknął. Doświadczyć SUKCESJI natury, czyli jak zmienia, rozwija się, ewoluuje w jego środku. W 2020 udało się uchronić Liban przed zaplanowaną rewitalizacją, która mieniłaby jego charakter i zamieniła w jeden z wielu terenów rekreacyjnych w mieście. Tymczasem Liban jest wyjątkowy. Jego wnętrze objęte będzie ochroną jako użytek ekologiczny. Zapraszamy na “urbexowy” (z ang. ‘urban exploration’) spacer do wnętrza nieczynnego kamieniołomu!

Kasper Jakubowski – dr inż. architekt krajobrazu. Pomysłodawca, współtwórca i prezes Fundacji Dzieci w Naturę zajmującej się edukacją ekologiczną w miastach. Współautor wydanych spacerowników dla dużych i małych po dzikiej przyrodzie miasta (Kraków, Warszawa). W swoich badaniach zajmował się problematyką adaptacji przyrody nieużytków na nowe kategorie parków miejskich i udostępnienia terenów przyrodniczych w miastach na cele edukacji ekologicznej. Zaangażowany w ochronę terenów zieleni w Krakowie i rozwój nowoczesnej edukacji ekologicznej. Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. W numerze “Nowa nadzieja” napisał tekst “Sztuka przetrwania”, a w numerze “Nieużytki” “Czwarta przyroda w mieście”.

Spacer odbędzie się w sobotę 25 lipca 2020. Start o godzinie 10.30, oprowadzanie potrwa ok. 2 godziny.

Liczba miejsc na spacerze z uwagi na pandemię: 25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin wydarzenia

Rezerwacja została zamknięta – nie przyjmujemy już dalszych zgłoszeń.

Archiwum

Prawie wszystkie artykuły z numerów udostępniamy w całości online w naszym archiwum*

* za wyjątkiem tekstów i ilustracji,
których umowy na to nie pozwalają

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)