AutoportretPismo o dobrej przestrzeni

Aktualności

AUTOPORTRET 2/2022 – MODERNIZM A KOLONIALIZM

Modernizm w ogólności, a w architekturze w szczególności, jest konceptem związanym ze światem Zachodu. Międzynarodowe studia postkolonialne gruntownie przeanalizowały związki pomiędzy oświeceniowym projektem nowoczesności i praktyką kolonializmu. W tym numerze „Autoportretu” podejmujemy się analizy uwikłań modernizmu w struktury władzy i dominacji, przyglądamy się także pozaeuropejskim realizacjom modernistycznych architektów.
Czy musiało dojść do pełnoskalowej wojny w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej, żeby we współczesnej świadomości części Europejczyków, głównie tych ze Wschodu, uprawomocniła się myśl, że putinowska Rosja od dziesięcioleci działa w militarystycznej logice kolonialnego petroimperium? Bolesne otrzeźwienie dotyczy także naszej redakcji: gdyby Putin 24 lutego 2022 roku nie rozpoczął kolejnej fazy wojny w Ukrainie, w tym numerze „Autoportretu” z pewnością nie znalazłoby się tak wiele tekstów analizujących rolę Rosji jako brutalnego kolonizatora.

W numerze: Jewgienija Gubkina, Daria Boczarnikowa, Michał Murawski, Kinga Nędza-Sikoniowska, Karol Kurnicki, Lela Rekhwiaszwili, Łukasz Dąbrowiecki, Jyoti Hosagrahar, Sharon Rotbard, Michał Kowalski, Dorota Jędruch, Hannah Le Roux, Bartosz Wójcik

Archiwum

Prawie wszystkie artykuły z numerów udostępniamy w całości online w naszym archiwum*

* za wyjątkiem tekstów i ilustracji,
których umowy na to nie pozwalają

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Visegrad Fund
Wsparcie finansowe niektórych numerów: International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
Bęc Zmiana
Fundacja Bęc Zmiana
NIAiU
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Wydawca

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Kontakt

Adres wydawcy:Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c
30–233 Kraków
Kontakt z redakcją:autoportret@mik.krakow.pl
+48 12 422 18 84 / 631 30 70 / 631 31 75
(wewnętrzny: 43)